Често Задавани Въпроси

Термопомпите въздух-вода често пораждат разнообразни въпроси, на които се надяваме в тази секция да намерите бързо отговор. Стараем се да обновяваме информацията възможно най-често, така че да получите актуални отговори по въпроси относно нашите продукти.

Ако не намирате отговор на Вашите въпроси, моля потърсете консултация с наш специалист в секция КОНТАКТИ.

ОТГОВОР:

Това е хладилна техника, специализирана в извличане на топлинна енергия, акумулирана във външния въздух. В България основното приложение на тази технология е в отоплителната техника, тъй като постига най-икономични резултати в сравнение с други източници и изисква минимални ангажименти. 

ОТГОВОР:

Термопомпата се е установила като един от най-съвременните методи за икономично и екологично отопление. Доскоро тя е била луксозна и скъпа технология, но сега цената е по-достъпна от всякога благодарение на популяризирането й. Нулевите ангажименти, съчетани с най-ниските сметки за отопление правят тази технология още по-привлекателна.

ОТГОВОР:

Термопомпата е електромеханичен уред, който на практика работи, за да премести акумулирана в природата топлинна енергия в конкретно помещение(жилище). Ефектът от този начин на получаване на готова топлинна енергия води в повечето случаи до 3-6 пъти повече пренесена топлинна енергия, от колкото е консумираната ел. енергия за самото преместване. За целта се ползва хладилна машина(чилър), работеща на принципа на „Цикъл на Карно“ и работни хладилни флуиди, които могат да се изпаряват при отрицателни температури(-50⁰С).

ОТГОВОР:

Това означава, че термопомпата има възможност да работи непрекъснато с подходяща минимална мощност, така че винаги да се запази температурата в жилището. Този режим(т.нар. инверторен) намаля разходите за отопление с термопомпа въздух-вода с около 30%, в сравнение с обикновени термопомпи. Допълнително, при инверторните термопомпи броя на включвания и изключвания е минимален, което увеличава ресурса на хладилната техника многократно.

ОТГОВОР:

С популяризирането на технолигиите за пренос на топлинна енергия се повишава и тяхната сигурност и възможности да работят при все по-тежки климатични условия. Днешните термопомпи въздух-вода могат да работят при температури по-ниски от -30С. Термопомпи VENTO ползват иновативна модулна технология, която допълнително повишава надеждността на термопомпата.

ОТГОВОР:

Най-общо можем да кажем, че термопомпите въздух-вода са 4 пъти по-икономични от ел.котел и 2-3 пъти по-икономични от отопление на пелети, при запазване или повишаване на комфорта в жилището. Разходите за отопление с климатици или дърва са сходни, но комфорта, качеството на живот и ангажиментите са съвсем различни.

ОТГОВОР:

Да. Съвременните термопомпи позволяват гъвкав монтаж почти навсякъде, не заемат голямо пространство в жилището(около 50х50х50см) и са с безшумни вътрешни тела(хидробокс). Термопомпи VENTO има инсталирани и на 20-ти етаж.

ОТГОВОР:

В зависимост от мощността вътрешното тяло на термопомпа въздух-вода може да заема от 0,1 до 0,2м3. То може да бъде разположено както на високо, така и ниско до земята. Обема на външните тела са в рамките на 0,25 до 1 м3.

ОТГОВОР:

Чилъра/чилърите(външните тела) се монтират задължително на отворено пространство, където може по най-добрият начин да засмуква през себе си въздух от околната среда и да го изхвърля охладен. Не може да се инсталира в закрито помещение като гараж, остъклена тераса и др. Хидробокса се инсталира възможно най-близко до чилъра/чилърите, за минимизиране на загубите по медните трасета.

ОТГОВОР:

Хидробокса(вътрешното тяло) на термопомпата е на практика безшумен. Шум и вибрации идват от чилърите(външните тела). Съврменните чилъри ползват двойнороторни компресорни, които имат много добър баланс и гъвкавост на работа, което намаля шума, намаля вибрациите и увеличава възможностите за работа. На практика съвременните чилъри не се чуват при добре уплътнен и затворен прозорец или навън до 2-3м от тях.

ОТГОВОР:

Това е комплексен въпрос и без допълнителни данни е трудно да се отговори. Най-добре е да се консултирате със специлисти и да споменете следната информация: обща площ на жилището, височина на помещенията, етажност, неотопляеми пространства, желание за ниво на комфорт, изолация, съседи и др.

ОТГОВОР:

При достатъчно подробно споделяне на информация за обекта оглед не е задължителен, но е винаги препоръчителен. При сериозен интерес огледите за гр.София са безплатни. За други огледи се заплаща такса 0.50лв/км

ОТГОВОР:

Монтаж на наш продукт обикновено струва в рамките на 500-900лв. Попитайте нашите служители за конкретна цена. Тя ще включва всички материали и консумативи, необходимо за качественото заработване на техниката. В цената също така се включва пълна настройка на отоплителната инсталация.

ОТГОВОР:

Термопомпите VENTO въздух-вода включват комплект чилър и хидробокс(външно и вътрешно тяло). Някои модели са с два или повече чилър модули. Хидробокса включва топлообменник, разширителен съд под налягане, защитна група, инверторна циркулационна помпа и ел. управление.

ОТГОВОР:

Обикновено за поддържане нормалната работа на термопомпата е необходимо в инсталацията да има достатъчно вода по всяко време, да се чисти водният филтър и ако топлообемнника на чилъра(външното тяло) се е замърсил – да се почисти с мокра кърпа. Всички манипулации се извършват при изключена термопомпа.

ОТГОВОР:

По всяко време на годината е възможно да се монтира термопомпа въздух-вода. Рисковете са през зимата или есента, когато е възможно забавяне на монтаж поради твърде студено време или поради висока заетост на екипите ни. Пролетта и лятото са най-подходящи от гледна точка на благоприятния климат и умерена заетост.

ОТГОВОР:

Всяка термопомпа VENTO има включен индивидуален електромер, само за термопомпата. Това означава, че можете да следите постоянно моментната и натрупаната консумация на отоплителната инсталация.

ОТГОВОР:

Да, термопомпите могат да работят със съществуващи водни отоплителни инсталации. В много случаи след допълнителна консултация и предприети мерки, може значително да се повиши ефективността на съществуваща инсталация.

ОТГОВОР:

Да, термопомпите могат да се свържат със съществуващи източници на отопление, така че да е възможна нормалната работа на всеки източник поотделно. В отделни случаи, някои конвенционални топлинни източници могат да работят и едновременно с термопомпа въздух-вода.

ОТГОВОР:

Термопомпите предлагат най-ниските сметки за отопление, при същестуващите икономически условия и конкурентни източници. През преходните сезони (пролет и есен) сметките са най-ниски, като с намалянето на външната температура(зимата) те се увеличават. Можем да споделим, че за района на гр.София средностатистически нашите обекти имат показатели за всеки 100кв.м. жилищна площ средни месечни сметки между 70-140лв или 400-900лв за цял отоплителен сезон(6-8 месеца).

ОТГОВОР:

Почти всички съврменните термопомпи въздух-вода достигат температури на водата до 60⁰С, а по-новите разработки като VENTO PREMIUM могат да достигнат и до 65⁰С. С помощта на ел.нагреватели или втори компресор, с различен хладилен агент, могат да се достигнат температури до 80⁰С.

ОТГОВОР:

Повечето термопомпите въздух-вода работят с COP над 2.00 дори при -15⁰С температура на външния въздух.

ОТГОВОР:

COP(коп) се нарича коефициент на трансформация или пренос. Колкото по-висок е този показател, толкова повече единици топлинна енергия може да пренесе машината за сметка на една консумирана единица ел.енергия.

SCOP е средногодишен коефициент на трансформация или пренос. Обикновено тези показатели при съвременните термопомпи варират между 4 и 5. Трябва да се отбележи, че за икономичността на работа на термопомпите не може да се съди само по този показател.

ОТГОВОР:

В повечето случаи такъв водосъдържател не е нужен. Буферният съд е необходим за правилното функциониране на водната отоплителна инсталация, когато в нея няма достатъчно количество вода. В тези случаи той допринася за балансирана работа на термопомпата, което намалява разходите и увеличава ресурса на техниката.

ОТГОВОР:

Термопомпите, като всяка друга отоплителна техника могат да се грижат и за топлата вода на домакинството, но за разлика от конвенционалните методи за отопление това се постига със сериозно усложняване на инсталацията и компромисни сметки. Обикновено сметките за отопление са най-високи и съответно приоритетни. Тогава е препоръчително работата на термопомпата да се ограничи и оптимизира единствено за тази задача.

ОТГОВОР:

DC Inverter са все още актуално поколение термопомпи с работен флуид R410A. Те работят с високо к.п.д., но срещат технологични ограничения. Също така ЕС променя стандартите за хладилната техника и работата с този флуид ще спре да бъде възможена в близките години.

PREMIUM Inverter са машини от последно поколение, които ползват най-новите работни флуиди, актуални за ЕС. Новата технология позволява постигане на по-високи температури на водата, по-ниски диапазони на работа, намален шум и по-голяма компактност на техниката. Всичко това води до един по-качествен и по-ефективен продукт за отопление.

ОТГОВОР:

Тази иновация се постига от нашата модулна политика, която позволява ползването на повече от един компресорен модул, включени към управление на един хидробокс. Така получавате високи максимуми и много по-ниски минимуми на работа на термопомпата. Това означава много по-ниски сметки за отопление и по-висока надеждност на техниката.

ОТГОВОР:

Термопомпите въздух-вода могат да се ползват за основна отоплителна инсталация в почти всички основни категории жилищни и промишлени сгради. От VENTO HEAT&COMFORT имаме опит с отопление на къщи, апартаменти, офиси, цехове, складове или сервизи. Всеки обект има свои особености и е ноебходима предварителна консултация, за постигане на максимална енергийна ефективност.

ОТГОВОР:

Да, възможно е. След монтаж на термопомпата е необходимо да се настрои водната отоплителна инсталация от специалист по водни отоплителни инсталации.

ОТГОВОР:

Да. Термопомпите не работят с горива и съответно няма никаква опасност от експлозия на запушена горивна камера или изтичане на гориво. Термопомпите не могат да поддържат твърде високи температури, които да прегреят днешните водопроводни тръби. При спиране на електрозахранването не се нуждаят от UPS.

ОТГОВОР:

Термопомпа може да се монтира във всеки етап от строителството, стига да има поне груб строеж. Тогава е и най-подходящият момент, тъй като позволява скриване на водни и медни трасета преди завършващите дейности.

ОТГОВОР:

Чилър е външната хладилна/климатична машина, която засмуква студен(за нея топъл) въздух от околната среда.

Хидробокс е вътрешното тяло, където горещият работен газ от чилъра кондензира и предава получената топлинна енергия на водната инсталация посредством циркулационна помпа.

ОТГОВОР:

Имате интерес медните трасета да са възможно най-къси поради икономически и технически причини. В най-общият случай е добре трасетата да са с дължина максимум 5-7м.

ОТГОВОР:

Препоръчително е водната отоплителна инсталация да е под налягане, с цел по-лесно обезвъздушаване и поддържане на нивото на водата в системата. Термопомпите VENTO позволяват работа и с парно от отворен тип.

ОТГОВОР:

При прекъсване на електрозахранването термопомпата спира своята работа, както всеки друг електрически уред. Това не води до никакви физически поражения нито по водната инсталация, нито по самата термопомпа. Няма опасност от прегряване на системата. Когато електрозахранването е възтановено термопомпата ще започне своята работа автоматично. Възможно е самото заработване да стартира до 5-10мин. след пускането на тока, поради системни проверки от ел.управлението на термопомпата.

ОТГОВОР:

Да. Вътрешните тела на термопомпи VENTO могат да се вграждат в различни интериорни решения, стига да се запази ремонтопригодността на системата.

ОТГОВОР:

Не. Термопомпите VENTO работят най-добре с обикновена водопроводна вода и нямат необходимост от незамръзващи течности като пропилен-гликол за топлоносител на водната отоплителна инсталация. От всички възможни течни топлоносители водата има най-висок специфичен топлинен капацитет.

Монтаж на термопомпа

"VENTO Heatpumps" предлага надежден монтаж за всяка своя термопомпа въздух-вода

Ние взимаме предвид индивидуалните изисквания и очаквания към всеки проект, защото за нас приоритет са качественото изпълнение и усмивките на клиентите ни.

НОВИНИ

За "ВЕНТО"

"ВЕНТО" ООД е официален вносител на инверторните термопомпи въздух-вода VENTO. Доставка и монтаж на достъпна цена. Квалифицирани специалисти в отоплението. За нас приоритет са високото качество, надеждността и комфорта.

Предлагаме някои от най-иновативните и надеждни термопомпи въздух-вода за отопление, с които можете да повишете комфорта в дома си до следващото ниво и да намалете значително разходите и ангажиментите си.

Контакти

  • Адрес:

    гр. София, РУМ "Кремиковци", ет.1
  • Телефони:

    +359 899 820 300, +359 888 758 788
  • И-мейл:

    info@vento.bg

Партньори

КЪДЕ СМЕ?