Отопление с термопомпа въздух-вода

Ниски сметки и комфорт на отопление !

Термопомпите въздух-вода извършват същата работа като котела на дърва, пелети или въглища, с тази разлика, че у Вас остава чисто, няма необходимост от складово помещение и не е нужно да купувате суровината си през лятото. Това са електрически машини, които взимат акумулираната топлинна енергия от атмосферта и я пренасят във Вашия дом. Към момента тази иновативна технология се доказва като най-икономичният метод за отопление, защото получавате 3-4 пъти повече топлинна енергия от колкото е консумираната електроенергия, необходима за преноса.

Отопление с термопомпа въздух-вода

 

Пример: Ако домът Ви има нужда от 4kW топлинна енергия, термопомпата ще консумира около 1kW електроенергия, за да я пренесе от околната среда вътре.

Важно е да се знае, че отношението между отдадена топлинна енергия и консумирана ел.енергия се нарича C.O.P. и е характеристика, която има всяка термопомпа въздух-вода. Тя се променя постоянно, в зависимост от климатичните условия. Колкото е по-висок този коефициент, толкова по-ефективно работи термопомпата.

Ако температурата на външния въздух е около 7ºС, то C.O.P. ще бъде около 4. До -10ºС ще е в рамките между 2 и 3, а над 7ºС ще е над 4. C.O.P. е твърде променливо понятие и затова има SCOP, който показва средногодишното отношение на пренесена топлинна енергия към консумирана електрическа енергия. При характеристиките на термопомпи VENTO се ползва SCOP, тъй като в последно време се утвърдява като по-показателен.

В България, въпреки временните ниски температури, средните месечни температури рядко падат под 0ºС, дори и в най-студените години, което означава, че освен няколко седмици от отоплителния сезон една термопомпа въздух-вода работи предимно с положителни температури и има добра ефективност. Може да се разчита, че за нашия климат термопомпите въздух-вода са ефективна, надеждна и икономична технология за отопление.

 

Цени за отопление за 2021г.
 Природен газ 0,076лв/kWч
 ТЕЦ 0,118лв/kWч
 Пелети 0,156лв/kWч
 Дърва 0,075лв/kWч
 Ел. котле (дневна и нощна тарифа) 0,205лв/kWч
 Климатици 0,050-0,070лв/kWч
 Термопомпа въздух-вода 0,040-0,070лв/kWч

 

Въпреки че цената за отопление с термопомпа е почти равностойна с тази на отопление с дърва или климатици има голяма разлика в начина на подаване на топлината:

 При отоплението с дърва се губи време и изсиква живящите да са денонощно ангажирани с отоплението. Ресурсите за горене се плащат наведнъж, преди отоплителния сезон, след което изискват транспорт и удобно място за съхранение.

 Ооплението с климатици е бърза алтернатива, но има ниско ниво на комфорт, което е предизвикано от бързото движение на прашния въздух в стаята, вентилаторите и необходимостта от често миене на филтрите. Високият им монтаж обуславя лоша ефективност, тъй като топлия въздух е по-лек и се качва към тавана. Освен това не се елеминира студеното течение от прозорците и се получават условия за мухъл и плесен.

Термопомпата въздух-вода захранват водни отоплителни системи, при повечето от които липсват недостатъците на останалите технологии за отопление и постигаме висок жизнен комфорт, с ниски сметки.

 

 • Нулев ангажимент към отоплението.
 • Използваме водно отопление, което е безшумно и не изсушава въздуха.
 • Липсват условия за мухъл.
 • Идентична първоначална инвестиция с други начини за отопление.
 • Ниски, ежемесечни сметки за отопление.
 • Надеждна и икономична работа през целия отоплителен сезон.

 

Ефективността и надеждната работа през целия експлоатационен срок на нашите термопомпи се гарантира от високото качество на вложените материали и индивидуалния подход към изработката на всяка една отоплителна инсталация.

Всички термопомпи за отопление VENTO са инверторни, което им позволява да работят в много по-широк диапазон от мощности. Това прави работата им по-ефективна и живота на цялата система - по-дълъг!

 

Монтаж на термопомпа

"VENTO Heatpumps" включва пълен монтаж за всяка своя термопомпа въздух-вода

Взимаме предвид индивидуалните изисквания и очаквания към всеки проект, защото за нас приоритет са качественото изпълнение и ниските сметки на клиентите ни.

НОВИНИ

За "ВЕНТО"

"ВЕНТО" ООД е официален представител на термопомпи VENTO HEATPUMPS. Ние сме квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в отоплението с термопомпи въздух-вода. За нас приоритет са високото качество, ниските сметки и надеждността.

Можем да Ви предложим иновативни и надеждни решения за отопление, с които да повишете комфорта в дома си до следващото ниво и да намалете значително разходите и ангажиментите си.

Контакти

 • Адрес:

  гр. София, РУМ "Кремиковци", ет.1
 • Телефони:

  +359 899 820 300, +359 888 758 788
 • И-мейл:

  info@vento.bg

Партньори

КЪДЕ СМЕ?