Отопление на къща 120кв.м.

20-12-2014

Термопомпата VENTO HP1F9 DC Inverter успешно замества установеното котле на пелети и реализира комфортно ползване на цялата къща. Средната консумация при температури над 0ºС е около 1kW/час, а при температури до -15ºС е около 2kW/час, т.е. отопляваме цяла къща с цената на половин духалка! Къщата се отоплява с комбинирана радиаторна система от чугунени и панелни радиатори. Ниското ниво на конвекция при тези радиатори е причина за малките загуби на топлина, въпреки че къщата е напълно неизолирана.